Wat is Savate?

Samenvatting Artikel

Savate is een vechtsport die vooral in Europa, maar ook in een aantal landen op andere continenten, wordt beoefend. Van huis uit is savate een vondst van de Fransen. Daarom wordt deze sport soms ook wel aangeduid als Frans boksen. 

Het trappen vormt bij deze vechtsport een belangrijk onderdeel. De meest gebruikte traptechnieken zijn hierbij te herleiden uit het karate en het taekwondo. Het slaan en stoten heeft dan weer het meest weg van hoe dat wordt gedaan in het beroemde boksen.

Hieronder lees je eerst hoe savate grofweg is ontstaan. Daarna kun je lezen op welke manieren deze sport kan worden beoefend en hoe (wedstrijd)spelers worden ingedeeld in categorieën.

De geschiedenis van savate in een notendop

Wanneer precies en op welke exacte plek savate is bedacht en ontstaan is niet met volledige zekerheid te zeggen. Wel is bekend dat Franse zeilers tijdens verre bootreizen de basis hebben gelegd voor deze vechtsport. Deze zeelui hadden naar verluidt namelijk constant hun handen vast aan het dek. Kennelijk begon met op den duur te zoeken naar wat meer afleiding en vertier. Het resultaat was de vondst van enkele spellen waarbij men met de benen naar elkaar moest trappen. Deze spellen evolueerden zich geleidelijk tot een fanatiek en professioneel beoefende vechtsport, namelijk savate.

In het begin van de negentiende eeuw ontstond de eerste heuse savateschool in Parijs. Omstreeks 1820 werd vervolgens besloten dat ook slaan en stoten toegestaan werden bij savate, al mocht dit wel alleen met open handen gebeuren. 

De wereldoorlogen van de vorige eeuw zorgden ervoor dat savate behoorlijk in de vergetelheid raakte. Na 1950 bleek deze Franse vechtsport echter weer in opkomst te komen. Nu de sport in meer dan veertig landen wereldwijd wordt beoefend valt het moeilijk meer voor te stellen dat deze sport ooit nog van het wereldtoneel zal verdwijnen.

In welke drie vormen kan savate worden beoefend?

Zowel in recreatief verband als in competitieve vorm kan savate op drie verschillende manieren worden beoefend, te weten:

  • Assaut: dit is de meest toegankelijke vorm. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan de techniek. Je tegenstander hard raken is hierbij dus zeker niet de bedoeling.
  • Precombat: in tegenstelling tot bij assaut wordt bij precombat wel hard en ‘echt’ gevochten. Wel dragen de spelers bij precombat beschermende middelen zoals een helm en scheenbeschermers.
  • Combat: combat is hetzelfde als precombat, maar dan zonder de beschermende middelen.

Zo worden savateurs gecategoriseerd

Mensen die in wedstrijdverband savate beoefenen worden op verschillende manieren gecategoriseerd. In eerste instantie worden deze savateurs ingedeeld op leeftijd. Volwassen vechters worden vervolgens ingedeeld op gewicht. Bij mannen en vrouwen gelden bij deze gewichtsklassen andere maatstaven. 

Los van leeftijd, gewicht en geslacht kunnen savate-beoefenaars ook nog eens worden gecategoriseerd op ervaring en kunde. Op welk niveau een vechter zit kun je zien aan de kleur van de handschoenen. Bij voorkeur vecht je uiteraard tegen een speler van hetzelfde niveau, of hooguit één niveau hoger of lager. De gebruikte handschoenenkleuren zijn kleurloos, blauw, groen, rood, wit, geel, zilver en goud. Hierbij geldt dat een kleurloze handschoen staat voor een beginnende savateur, terwijl een drager van goudgekleurde handschoenen een extreem goede speler is.

Recente blog artikelen